Lisähinnasto asukkaille

Asukas on velvollinen korvaamaan kiinteistöosakeyhtiölle kaiken vahingon mikä asunnolle, varastolle, omille piha- ja kulkuväylille tai yleisille tiloille aiheutuu hänen itsensä, kotiväkensä, lemmikkiensä tai vieraidensa tuottamuksesta, pois lukien asunnon tavanomaisesta kulumisesta aiheutuneet jäljet.

Tavanomaista kulumista on asunnon ikääntymiseen liittyvät jäljet, jotka eivät ole aiheutuneet asunnon ja muiden tilojen kunnossapidon ja siivouksen laiminlyönnistä, lemmikkien toimesta tai vahingonteoista.

Asukas on vastuussa vuokraamiensa tilojen (asunto, varasto, piha, kulkuväylät ym.) siivoamisesta poismuuton yhteydessä. Asunnon kunto tarkastetaan viimeistään siinä vaiheessa, kun asukas muuttaa pois asunnosta ja aiheutuneet kulut laskutetaan asukkaalta kulloinkin voimassa olevan Asukaslaskutushinnaston mukaisesti.