Järjestyssäännöt

Nämä järjestyssäännöt on hyväksytty asukkaiden asumisviihtyvyyden ja kotirauhan turvaamiseksi. Asukkaiden ja heidän vieraidensa tulee käyttäytymisellään ja muilla tavoin ottaa huomioon kiinteistön muut asukkaat ja noudattaa normaalin kotirauhan edellyttämiä käytöstapoja. Järjestyssääntöjen rikkominen saattaa aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden tai vuokrasopimuksen purkamisen.

Järjestyssääntöjen lisäksi asukkaita velvoittavat vuokrasopimus liitteineen, järjestyslaki sekä yleiset lait ja asetukset.

 

YLEISTÄ

 • Naapureiden häiritseminen (melu, uhkaava käytös, roskaaminen jne.) sisä- ja ulkotiloissa on ehdottomasti kielletty klo 22.00-07.00 välisenä aikana.
 • Yhteisten tilojen ulko-ovet on pidettävä lukittuina.
 • Yhteisten sauna-, pesutupa- ja kuivaustilojen käyttäjien on siistittävä tilat käytön jälkeen.
 • Paloturvallisuussyistä ylimääräiset tavaroita tulee säilyttää niille varatuissa varastotiloissa.
 • Yhteisissä tiloissa havaituista vioista on ilmoitettava kiinteistönhuollolle välittömästi.

KIINTEISTÖHUOLTO, SIIVOUS JA REMONTIT

 • Kaikista huoneiston vioista tulee ilmoittaa viipymättä kohteen kiinteistönhuoltajalle.
 • Kiinteistöosakeyhtiöllä on omat kiinteistönhuoltosopimukset. Lisätyöt tilataan yhtiön toimitusjohtajan tai hallituksen toimesta.
 • Vuokralaisen tulee hoitaa omaa asuntoaan ja varastotiloja säännöllisellä siivoamisella ja huolehtia yhteistilojen ja piha-alueiden siisteydestä omalta osaltaan.
 • Asukas on velvollinen korvaamaan kiinteistöosakeyhtiölle kaiken vahingon mikä asunnolle, varastolle tai yleisille tiloille aiheutuu hänen itsensä, kotiväkensä, lemmikkiensä tai vieraidensa tuottamuksesta, pois lukien asunnon tavanomaisesta kulumisesta aiheutuneet jäljet. Tavanomaista kulumista on asunnon ikääntymiseen liittyvät jäljet, jotka eivät ole aiheutuneet asunnon ja muiden tilojen kunnossapidon ja siivouksen laiminlyönnistä, lemmikkien toimesta tai vahingonteoista. Asunnon kunto tarkastetaan viimeistään siinä vaiheessa, kun asukas muuttaa pois asunnosta.
 • Omatoimiset asunnon, yleisten tilojen tai piha-alueiden remontit ja muut muutostyöt (mukaan lukien maalaus, putkityöt, lattiapintojen vaihto, ikkunoiden ja ovien tai pysyvien kalusteiden ja kodinkoneiden vaihto, reikien tekeminen seiniin yms.) on sallittu ainoastaan kiinteistöosakeyhtiön toimitusjohtajan tai hallituksen erillisellä kirjallisella luvalla.
 • Omien kodinkoneiden (esim. astian- ja vaatteidenpesukoneet) asennus tulee tarkastaa ja hyväksyttää kiinteistönhuoltajalla ennen käyttöönottoa.
 • Talousjätteet ja roskat on vietävä pakattuina jäteastioihin. Muiden kuin talousjätteiden poiskuljettamisesta on asukkaiden huolehdittava itse ja omalla kustannuksellaan (vanhat huonekalut yms.).
 • WC pönttöihin ja muihin viemäreihin ei saa laittaa jätteitä tai tavaroita, jotka saattavat tukkia tai vaurioittaa niitä.

PYSÄKÖINTI

 • Pysäköintipaikoista peritään maksu ja ne on tarkoitettu käytössä oleville ajoneuvoille. Ajoneuvojen tarpeeton joutokäynti on kielletty. Autojen pesu piha- ja parkkialueilla on kielletty.
 • Ajoneuvojen pysäköinti on sallittu vain niille varatuilla ja merkityillä paikoilla, ei esimerkiksi kulkuväylillä tai asunnon oven edessä. Liikennekelvottomat ajoneuvot poistetaan omistajan kustannuksella.

TUPAKOINTI

 • Tupakointi asuntojen ja yhteisten tilojen sisätiloissa on kielletty.
 • Tupakointi ulkona on sallittu 3m etäisyydellä ulko-ovista, tai missä sellainen on, erikseen merkityllä tupakointialueella. Tupakantumppeja ei saa heitellä piha-alueille.

LEMMIKKIELÄIMET

 • Lemmikkieläimet on pidettävä kytkettyinä piha-alueilla. Lemmikit eivät saa häiritä tai käytöksellään uhata muita asukkaita eikä kiinteistössä luvallisissa asioissa liikkuvia (posti yms.), eivätkä liata rakennusta tai tonttia. Eläinten ulkoiluttaminen on kielletty lasten leikkeihin varatuilla alueilla ja niiden välittömässä läheisyydessä.