Laskutus, muistutukset ja perintä

Kiinteistö Oy Ähtärin Vuokratalot ja Kiinteistö Oy Ouluvesi siirtyvät käyttämään Laihian Laki Oy:n Voissi- laskutuspalvelua 1.4.2021 alkaen. Voissi hoitaa siten 1.4.2021 alkaen yhtiöiden laskutuksen ja maksumuistutukset, ja Laihian Laki Oy tarvittaessa erääntyneiden saatavien perinnän ja muut tarvittavat lisätoimenpiteet.
 
Kiinteistöosakeyhtiöiden laskut tulee maksaa Voissi-laskutuspalvelun asiakasvaratilille. Eräpäivä kaikissa vuokralaskuissa tulee olemaan kuukauden 2. päivä.
Laskuja maksettaessa on aina käytettävä viitenumeroa, jotta maksut kohdistuvat oikealle maksajalle ja asunnolle. Viitenumerot tulee ilmoittaa myös Kelaan sekä muille mahdollisille maksuja hoitaville viranomaisille.
Lisäkulujen välttämiseksi suosittelemme mahdollisiin maksumuistutuksiin tai perintäkirjeisiin reagoimista viipymättä ja saatavien pois maksamista.
 
Voissin yhteystiedot:
Laihian Laki Oy / Voissi info@voissi.fi
Laihiantie 12 Puh. 06 477 0808
66400 LAIHIA

 

Huom: vanhat, Intrum Oy:n kautta perittävinä olevat velat säilyvät edelleen Intrum Oy:llä.