Ulosmuutto

Ohjeita muuttajalle

Huoneiston muuttosiivous tulee tehdä vuokrasopimuksen päättyessä ennen avainten luovutusta. Asunto ja varasto tulee olla siivottu täysin puhtaaksi ja tavarat sekä roskat tyhjennetty.

Asunnon kunto tarkastetaan viimeistään siinä vaiheessa, kun asukas muuttaa pois asunnosta ja palauttaa avaimet kiinteistöosakeyhtiön toimistoon.

Asukas on velvollinen korvaamaan kiinteistöosakeyhtiölle kaiken vahingon mikä asunnolle, varastolle, omille piha- ja kulkuväylille tai yleisille tiloille aiheutuu hänen itsensä, kotiväkensä, lemmikkiensä tai vieraidensa tuottamuksesta, pois lukien asunnon tavanomaisesta kulumisesta aiheutuneet jäljet. Tavanomaista kulumista on asunnon ikääntymiseen liittyvät jäljet, jotka eivät ole aiheutuneet asunnon ja muiden tilojen kunnossapidon ja siivouksen laiminlyönnistä, lemmikkien toimesta tai vahingonteoista.

Vuokravakuus palautetaan noin kuukauden kuluessa vuokrasopimuksen päättymisestä, mikäli kaikki avaimet on palautettu, vuokrat maksettu, vuokratuissa tiloissa ei ole aiheutettu vahinkoa ja muuttosiivous on tehty asianmukaisesti. Muissa tapauksissa maksut pidätetään vuokravakuudesta ja mahdollisesti ylimenevä osa laskutetaan erikseen. Esimerkiksi laiminlyödystä siivouksesta laskutetaan kulloinkin voimassa olevan asukaslaskutushinnaston mukaisesti.

Täytä muuttosiivouksen muistilista asianmukaisesti ja palauta se avainten kanssa Ähtärin Vuokratalojen toimistoon.